Om Køge Bilby

Foreningens overordnede mål er, at Køge Bilby skal være “Sjællands Største Bilby”. Visionen og missionen for bilbyen er, at være omdrejningspunkt for al bilhandel i Region Sjælland. Og så skal foreningen hjælpe sine medlemmer til succesrige erhverv, blandt andet ved at igangsætte aktiviteter i Køge Bilby-regi og skabe en samlet markedsføring og identitet for foreningen.

HVORFOR ER DEN STARTET

Kendetegnende for Køge Bilby er, at bilforhandlerne ser hinanden som supplement til hinanden frem for direkte konkurrenter. Jo større udbud vi har at tilbyde i Køge, jo større sandsynlighed er der også for at tiltrække flere kunder.

VISION

Køge Bilby skal være omdrejningspunktet for al bilhandel i Region Sjælland. Køge Bilby skal være det første kunder og samarbejdspartnere tænker på, når de overvejer køb eller salg af bil.

MISSION

Vi fremmer bilhandlen i Køge ved at hjælpe vores medlemmer til succesrige erhverv. Det gør vi ved at igangsætte aktiviteter i Køge Bilby, som både er i vante omgivelser for kunderne, samt på nye lokationer. Hertil skaber vi en samlet markedsføring og identitet for Køge Bilby.

Bestyrelsen